May Sumigaw Ng “Ganda”, Tapos Lumingon Ka ?

Medyo Assuming Lang ?

(Source: captaineduard)